Zasady i warunki

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych zasad i warunków, na które kandydaci wyrażają zgodę podczas rezerwacji planu członkostwa, szkoleń (stacjonarnych/online/samodzielnych), testów kwalifikacyjnych/praktycznych i imprez.


Cubewise EDU zastrzega sobie prawo do okresowego przeglądu i aktualizacji zasad i warunków.


Rezerwacja ogólna

Ceny

Cubewise EDU zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedzenia.

Własność i prawa własności intelektualnej

Wszystkie materiały są własnością Cubewise EDU. Wszelkie prawa własności intelektualnej we wszystkich dostępnych materiałach, w tym projekt, grafika i tekst wszystkich drukowanych materiałów oraz audio wszystkich webinarów są własnością Cubewise EDU. Żadne treści nie mogą być kopiowane, reprodukowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane lub linkowane w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Cubewise EDU i nie możesz pozwolić nikomu innemu na dostęp do materiałów poprzez Twoje dane logowania. Każde takie użycie jest surowo zabronione i będzie stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Cubewise EDU.


Plany członkowskie

Plan samodzielny
 • Membership would be for a 12-month period, commencing on the date specified by the candidate.
 • Brak zwrotów
 • Możesz przenieść swoje miejsce na kursie na osobę zastępującą. Zastępstwo powinno być zgłoszone do Cubewise EDU co najmniej 48 godzin przed datą rozpoczęcia kursu.
 • If you fail to attend the course on which you are booked without giving 5 days’ prior notice to Cubewise EDU, we are unable to refund the course fees or offer a transfer.
 • Candidate to complete one pre-selected course.
 • Candidates will have access to the course resource for the duration of the membership.
 • Cubewise EDU zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub zmiany terminu kursu. Postaramy się poinformować o tym studentów z wyprzedzeniem.
Plan dla użytkowników zaawansowanych
 • Membership would be for a 12-month period, commencing on the date specified by the candidate, or 30 days from the invoice date.
 • Brak zwrotów
 • Członkostwo jest niezbywalne.
 • Candidates will have access to all courses in the Cubewise EDU course library.
 • Candidates will have access to the course resource for the duration of the membership.
 • W każdym kursie można wziąć udział tylko raz.
 • Candidates renewing the Power User Plan will have the ability to redo any course once, as self-paced, and attend an online classroom for courses not previously attended.
 • If you fail to attend a scheduled online classroom that you are booked without giving 5 days prior notice to Cubewise EDU, you forego the course for the duration of your membership.
 • Cubewise EDU zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub zmiany terminu kursu. Postaramy się poinformować o tym studentów z wyprzedzeniem.

Szkolenie

Rezerwacja szkoleń w trybie indywidualnym lub w sali lekcyjnej.

Kiedy składasz rezerwację na szkolenie, Twoje zgłoszenie stanowi zobowiązanie dla Cubewise EDU do zarezerwowania Cię na wybrany kurs. Po zgłoszeniu otrzymasz automatyczny e-mail z podsumowaniem Twojego wyboru.

Płatność
 • Jeśli nie masz konta w Cubewise, opłaty muszą być uiszczone w całości, zanim będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu. Jeśli masz konto w Cubewise, płatność musi być dokonana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
 • Wszystkie główne karty kredytowe i debetowe są akceptowane. Na podany adres e-mail zostanie wysłany rachunek potwierdzający płatność. W ramach bezpiecznego procesu płatności online Stripe otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji i autoryzacji karty płatniczej oraz do realizacji zamówienia. Stripe podlega ścisłym zobowiązaniom prawnym i umownym do nieujawniania tych informacji osobom trzecim.
 • Należy pamiętać, że jeśli nie podasz dokładnych danych swojej karty kredytowej, Twój wniosek zostanie uznany za nieważny. EDU nie ponosi również odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z aplikacjami uznanymi w tej sprawie za nieważne.
Nauka

Samodzielne szkolenie wirtualne

 • Po dokonaniu rezerwacji na szkolenie samodzielne, otrzymasz dostęp do serwera Cubewise EDU od daty i czasu określonego przez kandydata na 168 godzin (7 dni) z 10 godzinami czasu użytkowania na ukończenie szkolenia.
 • Opłata za szkolenie w trybie indywidualnym obejmuje: 1 godzinę mentoringu, serwer szkoleniowy, dostęp do EDU Community Hub oraz 12-miesięczny dostęp do cyfrowych materiałów kursu.

Szkolenie w sali wykładowej online

 • Po dokonaniu rezerwacji na szkolenie w klasie online, otrzymasz dostęp do serwera Cubewise EDU z 10 godzinami użytkowania, w dniu zaplanowanym na szkolenie.
 • Opłata za kurs szkoleniowy w klasie online obejmuje: trenera, serwer szkoleniowy, dostęp do EDU Community Hub oraz 12-miesięczny dostęp do cyfrowych materiałów szkoleniowych.

Szkolenie w sali wykładowej

 • Po dokonaniu rezerwacji na szkolenie stacjonarne, otrzymasz dostęp do serwera Cubewise EDU z 10 godzinami czasu użytkowania, w dniu zaplanowanym na szkolenie.
 • Opłata za kurs szkoleniowy w klasie obejmuje: trenera, serwer szkoleniowy, dostęp do EDU Community Hub oraz 12-miesięczny dostęp do cyfrowych materiałów szkoleniowych.

Credential

Dotyczy certyfikatu TM1 Developer Credential oraz Practice Test for the Credential.

Rezerwacja
 • Kiedy składasz rezerwację na referencje, Twoje zgłoszenie stanowi zobowiązanie dla Cubewise EDU do zarezerwowania Twojego miejsca na platformie Credential. Po złożeniu, otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z podsumowaniem swojego wyboru.
 • Egzamin TM1 Developer Credential jest dostarczany z testem praktycznym. Otrzymasz dostęp do serwera Cubewise EDU od daty i czasu określonego przez kandydata przez 7 kolejnych dni w celu wypełnienia testu praktycznego.
 • Aby uzyskać uprawnienia, otrzymasz dostęp do serwera Cubewise EDU od daty i godziny określonej przez kandydata na 48 godzin (2 dni) w celu ukończenia oceny.
 • Z kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa wideo i nagrana do wglądu po dokonaniu oceny.
 • The credential needs to be completed within 3 months of invoicing.
Płatność
 • Opłaty muszą być uiszczone w całości przed rozpoczęciem akredytacji.
 • Wszystkie główne karty kredytowe i debetowe są akceptowane. Na podany adres e-mail zostanie wysłany rachunek potwierdzający płatność. W ramach bezpiecznego procesu płatności online Stripe otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji i autoryzacji karty płatniczej oraz do realizacji zamówienia. Stripe podlega ścisłym zobowiązaniom prawnym i umownym do nieujawniania tych informacji osobom trzecim.
 • Należy pamiętać, że jeśli nie podasz dokładnych danych swojej karty kredytowej, Twój wniosek zostanie uznany za nieważny. EDU nie ponosi również odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z aplikacjami uznanymi w tej sprawie za nieważne.
Rezygnacja
 • Brak zwrotów
 • Nie możesz przenieść swojego miejsca na świadectwie kredytowym na zastępstwo.

Kwestie etyczne

Plagiat

Plagiat oznacza wzięcie i wykorzystanie pomysłów innej osoby lub sposobu ich wyrażania i podawanie ich za własne poprzez brak odpowiedniego uznania. Obejmuje to materiały pochodzące z Internetu lub od innych studentów, a także z opublikowanych i niepublikowanych prac.

Plagiat ma miejsce wtedy, gdy nie przyznaje się, że pomysły lub prace innych osób są wykorzystywane, co obejmuje:

 • kopiowanie dzieła w całości lub w części
 • przedstawianie kodu jako własnej pracy
Zmowa

Zmowa oznacza nieuprawnioną współpracę z innymi osobami nadającymi się do oceny pracy (pisemnej, ustnej lub praktycznej). Dzieje się tak, gdy przedstawiasz pracę grupową jako swoją własną lub jako pracę innej osoby.

Zmowa może być z ludźmi wewnętrznymi lub zewnętrznymi w stosunku do Kuby. Zmowa występuje wtedy, gdy ty:

 • pracować z jedną lub kilkoma osobami w celu przygotowania i wykonania pracy
 • pozwolić innym na skopiowanie twojej pracy lub podzielenie się twoją odpowiedzią na zadanie oceny
 • pozwolić komuś innemu napisać lub edytować twoją pracę
 • pisać lub edytować pracę dla innego ucznia
 • oferować ukończenie pracy lub starać się o wynagrodzenie za ukończenie pracy naukowej dla innych studentów
Podejrzenie naruszenia prawości akademickiej

Jeśli oceniający podejrzewa, że naruszyłeś Politykę Uczciwości Akademickiej (np. poprzez plagiat lub zmowę), jest zobowiązany do tego:

 • poinformować cię o podejrzeniu naruszenia
 • zidentyfikować pracę i jej źródło
 • poprosić cię o odpowiedź

Będziesz miał możliwość odpowiedzieć w ciągu 48 godzin.

Możliwe skutki

Jeżeli osoba oceniająca uważa, że naruszenie miało miejsce, musi zdecydować, czy było ono zamierzone, czy lekkomyślne. Asesor poinformuje Cię również o karach, które mogą zostać zastosowane.

Celowy lub lekkomyślny plagiat lub zmowa

Jeżeli naruszenie zostanie uznane za umyślne lub lekkomyślne, zastosowane kary będą zależały od wagi naruszenia. Mogą one obejmować:

 • praca nie podlegająca ocenie
 • klasa zerowa dla sekcji
 • wyłączenie z pracy w Cubewise

Wydarzenia

Rezerwacja

Kiedy składasz rezerwację na wydarzenie (np. konferencja, dzień klienta, seminarium, webinarium), Twoje zgłoszenie stanowi zobowiązanie dla Cubewise EDU do zarezerwowania Twojego miejsca. Po zgłoszeniu otrzymasz automatyczny e-mail z podsumowaniem Twojego wyboru.

Płatność (dla wydarzeń płatnych)
 • Jeśli nie masz konta w Cubewise, opłaty muszą być uiszczone w całości, zanim będziesz mógł uczestniczyć w jakimkolwiek płatnym wydarzeniu. Jeśli masz konto w Cubewise, płatność musi być dokonana w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
 • Wszystkie główne karty kredytowe i debetowe są akceptowane. Na podany adres e-mail zostanie wysłany rachunek potwierdzający płatność. W ramach bezpiecznego procesu płatności online Stripe otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji i autoryzacji karty płatniczej oraz do realizacji zamówienia. Stripe podlega ścisłym zobowiązaniom prawnym i umownym do nieujawniania tych informacji osobom trzecim.
 • Należy pamiętać, że jeśli nie podasz dokładnych danych swojej karty kredytowej, Twój wniosek zostanie uznany za nieważny. EDU nie ponosi również odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z aplikacjami uznanymi w tej sprawie za nieważne.
Rezygnacja (w przypadku imprez płatnych)
 • Jeśli powiadomisz Cubewise EDU na piśmie, że chcesz odwołać swój udział w kursie na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia, będziesz miał prawo do zwrotu 50% kosztów. Zwroty będą przetwarzane w ciągu 30 dni od otrzymania prośby poprzez przelew bankowy do pierwotnego płatnika.
 • Jeśli zrezygnujesz z kursu na więcej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia, będziesz miał prawo do pełnego zwrotu pieniędzy.
 • Opłata za przeniesienie w wysokości 20% opłaty za imprezę (plus podatek) będzie płatna, jeśli zawiadomienie zostanie otrzymane w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wszelkie prośby o zamianę uczestnictwa w imprezie należy zgłaszać pisemnie na adres edu@cubewise.com.
 • Cubewise EDU zastrzega sobie prawo do anulowania rejestracji. W takim przypadku płatność dokonana na poczet zakupu biletu zostanie zwrócona w całości.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w dziedzinie analityki, śledząc nas na LinkedIn.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres edu@cubewise.com lub skontaktuj się z najbliższym biurem (link).