Funkcja TM1 dla Excela, DBR

DBR pobiera i zapisuje z powrotem wartość lub tekst do komórki kostki. DBR jest mniej wydajny przez sieć WAN niż DBRW. DBR zostanie przetworzony przed DBRW

Gdzie można wykorzystać funkcję DBR?

Excel

Co to jest funkcja DBR?

DBR pobiera i zapisuje z powrotem wartość lub tekst do komórki kostki. DBR jest mniej wydajny przez sieć WAN niż DBRW. DBR zostanie przetworzony przed DBRW.

Jaka jest składnia dla DBR?

DBR(TM1ServerName:CubeName, Element1, Element2, Element3, ..., ElementN)
TM1ServerName = Nazwa serwera TM1
CubeName = Nazwa kostki
Element1 do ElementN = Element w każdym wymiarze kostki. Każdy element musi być uporządkowany w oparciu o wymiar dla Cube.

Demonstracja, jak używać DBR

Uzyskaj wartość rzeczywistą dla każdego typu produktu z kostki karty wyników produktu. Najpierw w demo pokażemy wartości statyczne. Następnie zostaną one zmienione na wartości dynamiczne przy użyciu '$', aby odwołanie do komórki było bezwzględne. Jest to korzystne, ponieważ po skopiowaniu formuły do innych komórek, formuła będzie odwoływać się do właściwych pozycji.