Funkcja TM1 dla Excela, ELWEIGHT

ELWEIGHT zwraca wagę elementu w stosunku do skonsolidowanego elementu w wymiarze.

Gdzie można wykorzystać funkcję ELWEIGHT może być użyta?

Excel, Reguły i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ELWEIGHT funkcja?

ELWEIGHT zwraca wagę elementu w stosunku do skonsolidowanego elementu w wymiarze.

Jaka jest składnia dla ELWEIGHT?

ELWEIGHT(TM1ServerName:Dimension, ParentElement, ChildElement)
TM1ServerName = Nazwa serwera TM1
Dimension = Nazwa wymiaru
ParentElement = Element nadrzędny dla elementu podrzędnego
ChildElement = Element, który ma zostać zapytany o swoją wagę

Demonstracja, jak używać ELWEIGHT

W wymiarze konta dla konsolidacji Dochód netto zwróć wagę dla każdego dziecka.