Funkcja TM1 dla programu Excel, TM1RPTROW

TM1RPTROW zwraca zestaw wierszy w raporcie dynamicznym. Aby zwrócić elementy do wiersza, należy użyć MDX, zbioru/podzbioru lub wpisać listę elementów w programie Excel.

Dostępne w

Excel

Definicja

TM1RPTROW zwraca zestaw wierszy w raporcie dynamicznym. Aby zwrócić elementy wiersza, można użyć MDX, zbioru/podzbioru lub zakodować listę elementów w programie Excel. Zmień sposób wyświetlania wiersza dla użytkowników, ustawiając wcięcie elementu, rozwijając konsolidacje powyżej lub poniżej, a także umożliwiając wiercenie w konsolidacjach. Używane w raportach dynamicznych (Active Form).

Składnia

TM1RPTROW(TM1RptView, TM1ServerName:Dimension, SetName, ElementList, AliasOverride, ExpandAbove, MDXOverride, IndentRate, IndentCharacter, ConsolidationDrilling)

TM1ServerName = Name of the TM1 Server
Dimension = dimension used for the row
TM1RptView = reference to the TM1RptView function from a Dynamic Report
Dimension = Name of the Dimension (REQUIRED)
SetName = Set name (OPTIONAL)
ElementList = An array of elements. For example {“4”;”40”;”400”} (OPTIONAL)
AliasOverride = Name of an alias (OPTIONAL)
ExpandAbove = A Boolean field. 1 for consolidations to expand above or 0 to expand below. As a default, it is set to 0 (OPTIONAL)
MDXOverride = An MDX expression (OPTIONAL)
IndentRate = Enter a number to indicate the indentation applied to each level. A value of 0 applies no indentation. As a default, the indentation of 1 is applied (OPTIONAL)
ConsolidationDrilling = turn on or off drilling down or up consolidations. A value of 0 prevents drilling, while 1 allows drilling. As a default, drill is applied (OPTIONAL)

Demonstracja wideo

W raporcie dynamicznym zmień TM1RPTROW na:
-wykorzystanie zbioru o nazwie Components z wymiaru Product Type
-wykorzystanie listy zakodowanej w Excelu
-wykorzystanie MDX do uzyskania wszystkich dzieci z konsolidacji All Products.