TM1 Function, ASIN

ASIN zwraca kąt, w radianach, którego sinusem jest x.

Gdzie można wykorzystać funkcję ASIN Czy można użyć funkcji ASIN?

Zasady i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ASIN funkcja?

ASIN zwraca kąt, w radianach, którego sinusem jest x. 

Jaka jest składnia dla ASIN?

ASIN(x)
X = Sinus kąta, który chcemy znaleźć.

Demonstracja jak używać ASIN

Użyj funkcji ASIN w regule sześcianu karty wyników produktu, aby obliczyć kąt danej wartości sinusa.