TM1 Funkcja dla reguł, CONSOLIDATEDCOUNT

CONSOLIDATEDCOUNT zwraca liczbę wartości w konsolidacji. 

Gdzie można wykorzystać funkcję CONSOLIDATEDCOUNT można użyć?

Zasady i TurboIntegrator

Co to jest funkcja CONSOLIDATEDCOUNT funkcja?

CONSOLIDATEDCOUNT zwraca liczbę wartości w konsolidacji. 

Jaka jest składnia polecenia CONSOLIDATEDCOUNT?

ConsolidatedCount(flag-value, cube-name, element_1, element_2,... );
Flag-value 1 - Użyj ważenia konsolidacyjnego.
Flag-value 2 - Ignorowanie wartości zerowych przy obliczaniu wartości minimalnej. Flag-value 3 - Użyj ważenia konsolidacyjnego i zignoruj wartości zerowe.
cube-name = Nazwa sześcianu.
element_1 = Nazwa elementu wymiaru.
element_2 = Nazwa elementu wymiaru.

Demonstracja sposobu korzystania z CONSOLIDATEDCOUNT

Użyj funkcji ConsolidatedCount do policzenia liczby wartości w konsolidacji i zastosuj ją w regule do wypełnienia elementu Avg_Value w kostce Product Scorecard.