Funkcja TM1 dla reguł, ELEMENTCOMPONENTCOUNT

ELEMENTCOMPONENTCOUNT zwraca liczbę składników konsolidacji. 

Gdzie można zastosować funkcję ELEMENTCOMPONENTCOUNT można użyć?

Zasady i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ELEMENTCOMPONENTCOUNT funkcja?

ELEMENTCOMPONENTCOUNT zwraca liczbę składników konsolidacji. 

Jaka jest składnia polecenia ELEMENTCOMPONENTCOUNT?

ElementComponentCount(dimension, hierarchy, element)
Dimension = Nazwa wymiaru.
Hierarchy = Nazwa hierarchii.
Element = Nazwa skonsolidowanego elementu. 

Demonstracja sposobu użycia ELEMENTCOMPONENTCOUNT

Użyj funkcji ElementComponentCount, aby określić liczbę elementów konsolidacji wymiaru Hierarchie pracowników i zastosuj ją w regule do wypełnienia kostki Wynagrodzenia pracowników.