TM1 Funkcja dla zasad, ELLEV

ELLEV zwraca poziom elementu w ramach wymiaru.

Gdzie można wykorzystać funkcję ELLEV ?

Excel, Reguły i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ELLEV funkcja?

ELLEV zwraca poziom elementu w ramach wymiaru.

Jaka jest składnia dla ELLEV?

ELLEV (dimension, element)
Dimension = Nazwa wymiaru.
Element = Nazwa elementu.

Demonstracja, jak używać ELLEV

Użyj funkcji ELLEV, aby pobrać poziom elementu i zastosować go w regule, aby wypełnić kostkę karty wyników produktu.