TM1 Funkcja dla reguł, ELPARN

ELPARN zwraca liczbę rodziców elementu.   

Gdzie można wykorzystać funkcję ELPARN można użyć?

Excel, Reguły i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ELPARN funkcja?

ELPARN zwraca liczbę rodziców elementu.   

Jaka jest składnia dla ELPARN?

ELPARN(dimension, element)
Dimension = Nazwa wymiaru.
Element = Nazwa elementu.

Demonstracja, jak używać ELPARN

Użyj funkcji ELPARN, aby określić liczbę rodziców elementu i zastosuj ją w regule, aby wypełnić kostkę karty wyników produktu.