Funkcja TM1 dla reguł, ISUNDEFINEDCELLVALUE

Polecenie ISUNDEFINEDCELLVALUE porównuje wartość argumentu z domyślną wartością liczbową kostki i zwraca 1, jeśli wartość komórki jest równa domyślnej wartości kostki. 

Gdzie można użyć funkcji ISUNDEFINEDCELLVALUE można użyć funkcji?

Zasady i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ISUNDEFINEDCELLVALUE funkcja?

Polecenie ISUNDEFINEDCELLVALUE porównuje wartość argumentu z domyślną wartością liczbową kostki i zwraca 1, jeśli wartość komórki jest równa domyślnej wartości kostki. 

Jaka jest składnia polecenia ISUNDEFINEDCELLVALUE?

ISUNDEFINEDCELLVALUE(wartość).
Wartość = wartość liczbowa.

Demonstracja, jak używać ISUNDEFINEDCELLVALUE

Użyj funkcji ISUNDEFINEDCELLVALUE, aby porównać wartość liczbową z wartością domyślną kostki i zastosować ją w regule kostki w celu wypełnienia wyników w kostce Karta wyników produktu.