TM1 Funkcja dla zasad, ZNAK

ZNAK określa, czy liczba jest dodatnia czy ujemna. 

Gdzie można użyć funkcji ZNAK gdzie można użyć funkcji ZNAK?

Zasady i TurboIntegrator

Co to jest funkcja ZNAK funkcja?

ZNAK określa, czy liczba jest dodatnia czy ujemna. 

Jaką składnię ma ZNAK?

SIGN(liczba)
Liczba = liczba.

Demonstracja sposobu użycia ZNAK

Użyj funkcji ZNAK, aby określić, czy wartość argumentu jest dodatnia czy ujemna, i zastosuj ją w regule, aby wypełnić tabelę wyników produktu.