Funkcja TM1 dla TI, AttrInsert

Tworzy nowy atrybut dla wymiaru.

Co to jest funkcja AttrInsert?

AttrInsert tworzy nowy atrybut dla wymiaru.

Gdzie można użyć funkcji AttrInsert?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia polecenia AttrInsert?

AttrInsert(DimName, PrevAttr, AttrName, Type);

Tworzenie nowego atrybutu elementu dla wymiaru.
DimName =Wymiar, dla którego chcesz utworzyć atrybut elementu.
PrevAttr=Atrybut, który poprzedza tworzony atrybut.
AttrName=Nazwa, którą chcesz przypisać nowemu atrybutowi.
Type=Typ atrybutu. Istnieją trzy możliwe wartości dla argumentu Type:
N - Tworzy atrybut numeryczny.
S - Tworzy atrybut łańcuchowy.
A - Tworzy atrybut alias.

Demonstracja użycia polecenia AttrInsert

Utwórz atrybut Płeć do wymiaru Pracownik.