Funkcja TM1 dla TI, ChoreAttrSL

Pobiera dane z atrybutu string dla chorego, w oparciu o locale języka.

Co to jest funkcja ChoreAttrSL?

FunkcjaChoreAttrSL pobiera dane z atrybutu łańcuchowego dla zadania, w oparciu o ustawienia języka. 

Gdzie można wykorzystać funkcję ChoreAttrSL?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia polecenia ChoreAttrSL?

ChoreAttrSL(ChoreName, AttrName, [LangLocaleCode]);

ChoreName = nazwa zadania.
AttrName = nazwa atrybutu.
LangLocaleCode = Jest to parametr opcjonalny, który służy do określenia kodu języka locale. 

Demonstracja użycia programu ChoreAttrSL

Użyj ChoreAttrSL, aby pobrać dane z atrybutu łańcuchowego, Description, dla chorego ChoreFunction_Test, używając locale języka fr.