Funkcja TM1 dla TI, CubeClearData

CubeClearData usuwa wszystkie dane kostki.

Co to jest funkcja CubeClearData?

CubeClearData usuwa wszystkie dane kostki.

Gdzie może być użyta funkcja CubeClearData?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla CubeClearData?

CubeClearData(Cube);

Cube = Cube Name aby wyczyścić dane

Uwaga:
Wszystkie komórki, które są zasilane przez reguły są również czyszczone, albo ponownie zapisz regułę, albo ponownie przetwórz elementy zasilające, aby uzyskać dane z powrotem w kostce. Funkcja ta nie usuwa kostki.
Funkcja ta jest szybsza niż tworzenie widoku całej kostki, a następnie użycie funkcji ViewZeroOut. 

Demonstracja jak używać CubeClearData

Wyczyść wszystkie dane w kostce Product Scorecard_Copy.