Funkcja TM1 dla TI, CubeDRGet

Wyszukuje istniejące rezerwacje na określonej kostce dla wszystkich lub jednego użytkownika.

Co to jest funkcja CubeDRGet?

CubeDRGet znajduje istniejące rezerwacje na określonej kostce dla wszystkich lub jednego użytkownika. Funkcja ta ma zastosowanie do wymiarów z jedną lub wieloma hierarchiami, natomiast CubeDataReservationGet jest używana do wymiarów z jedną hierarchią.

Gdzie może być użyta funkcja CubeDRGet?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla CubeDRGet?

CubeDRGet(Index, Cube, User, Element-list);

Index = Indeks oparty na jednej pętli, używany do iteracji po rezerwacjach w określonym sześcianie.
Cube = Nazwa
User = Nazwa użytkownika. Jeśli puste, użyci zostaną wszyscy użytkownicy.
Element-list = lista argumentów nazw poszczególnych elementów.

Demonstracja jak używać CubeDRGet

Użyj CubeDRGet aby zwrócić zestaw konwersji danych dla użytkownika TEST w kostce Product Type By Region.