Funkcja TM1 dla TI, DatasourceODBOConnectionString

DataSourceODBOConnectionString ustawia parametry połączenia wymagane do połączenia z serwerem OLAP.

Co to jest funkcja DatasourceODBOConnectionString?

Ustawia parametry połączeń wymagane do połączenia z serwerem OLAP.

Gdzie może być użyta funkcja DatasourceODBOConnectionString?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia DatasourceODBOConnectionString?

DataSourceODBOConnectionString = 'String';