TM1 Funkcja dla TI, DimensionElementComponentDeleteDirect

Usuwa element z elementu skonsolidowanego.

Dostępne w

TurboIntegrator

Definicja

DimensionElementComponentDeleteDirect usuwa element z elementu skonsolidowanego. Ta funkcja jest wykonywana natychmiast. Aby wykonać tej funkcji dopóki proces nie podejmie zobowiązania (np. na koniec wykonywania zakładki metadanych), należy użyć DimensionElementComponentDelete.

Składnia

DimensionElementComponentDeleteDirect(DimName, ConsolidatedElement, Element)

DimName = Nazwa wymiaru

ConsolidatedElement = Nazwa elementu

Element = Nazwa elementu

Demonstracja wideo

Usuń element Dania z elementu skonsolidowanego Scandanavia w wymiarze, Region sprzedaży.