Funkcja TM1 dla TI, DimensionElementInsertDirect 

Dodaje element w wymiarze poprzez bezpośrednią edycję wymiaru. Ta funkcja jest wykonywana natychmiast.

Co to jest funkcja DimensionElementInsertDirect?

DimensionElementInsertDirect dodaje element do wymiaru poprzez bezpośrednią edycję wymiaru. Funkcja ta jest wykonywana natychmiastowo. Aby wywołać tę funkcję do momentu podjęcia zobowiązania przez proces (np. na koniec wykonywania zakładki metadanych) należy użyć DimensionElementInsert.

Gdzie może być użyta funkcja DimensionElementInsertDirect?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla DimensionElementInsertDirect?

DimensionElementInsertDirect(DimName, InsertionPoint, ElName,ElType);

DimName = Nazwa wymiaru
InsertionPoint = Istniejący element, gdzie element jest wstawiany przed tym elementem. Jeśli jest pusty, nowy element zostanie dodany jako ostatni element w wymiarze.
ElName = Nazwa elementu
ElType = Typ elementu (N dla elementu numerycznego, S dla elementu łańcuchowego i C dla elementu skonsolidowanego)

Demonstracja jak używać DimensionElementInsertDirect

Wstaw Walię przed Szkocją w wymiarze Region sprzedaży.