Funkcja TM1 dla TI, DimensionSortOrder

Sortuje elementy i składniki konsolidacji w ramach wymiaru.

Co to jest funkcja DimensionSortOrder?

PolecenieDimensionSortOrder sortuje elementy i składniki konsolidacji w ramach wymiaru.

Gdzie można wykorzystać funkcję DimensionSortOrder?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia polecenia DimensionSortOrder?

DimensionSortOrder(DimName, CompSortType, CompSortSense, ElSortType , ElSortSense);

DimName = nazwa wymiaru

CompSortType = typ sortowania dla elementów składowych elementów skonsolidowanych
- ByInput: zachowaj oryginalną kolejność wstawiania elementów wymiaru
- ByName: sortuj według nazwy

CompSortSense = sens kolejności dla CompSortType albo "Ascending" albo "Descending". Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy CompSortType jest ByName.
- Ascending: rosnący porządek alfabetyczny
- Descending: malejący porządek alfabetyczny

ElSortType = rodzaj sortowania dla wszystkich elementów
- ByInput: zachowuje oryginalną kolejność wstawiania elementów wymiaru
- ByName: sortuje według nazwy
- ByLevel: sortuje elementy wymiaru według poziomu.
- ByHierarchy - sortuje elementy wymiaru według hierarchii.

ElSortSense = sens kolejności dla ElSortType albo "Ascending" albo "Descending". Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy ElSortType jest ByName.
- Ascending: rosnący porządek alfabetyczny
- Descending: malejący porządek alfabetyczny

Demonstracja użycia polecenia DimensionSortOrder

W wymiarze Region sprzedaży posortuj składniki według nazw w porządku rosnącym, a elementy według poziomów w porządku rosnącym.