Funkcja TM1 dla TI, ElementAttrNL

Pobiera atrybut numeryczny dla elementu.

Co to jest funkcja ElementAttrNL?

ElementAttrNL pobiera atrybut numeryczny dla elementu.

Gdzie może być użyta funkcja ElementAttrNL?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ElementAttrNL?

ElementAttrNL(Dimension, Hierarchy, Element, Attribute, [LangLocaleCode]);

Dimension = Nazwa wymiaru
Hierarchy = Nazwa hierarchii w ramach wymiaru
Element = Nazwa elementu w ramach wymiaru
Attribute = Nazwa atrybutu
LangLocaleCode = Kod lokalizacji języka - uwaga jest to pole opcjonalne.

Demonstracja jak używać ElementAttrNL

Użyj ElementAttrNL, aby pobrać atrybut SupplierCode dla Cleaners w wymiarze Product Type.