Funkcja TM1 dla TI, ElementSecurityGet

Pobiera poziom bezpieczeństwa przypisany do określonej grupy dla elementu wymiaru.

Co to jest funkcja ElementSecurityGet?

ElementSecurityGet pobiera poziom bezpieczeństwa przypisany do określonej grupy dla elementu wymiaru.

Gdzie może być użyta funkcja ElementSecurityGet?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ElementSecurityGet?

ElementSecurityGet(DimName, ElName, Group);

DimName = Wymiar nadrzędny elementu, dla którego pobierany jest poziom zabezpieczeń.
ElName = Element, dla którego pobierany jest poziom zabezpieczeń.
Group = Grupa użytkowników, dla której pobierany jest poziom zabezpieczeń.

Demonstracja, jak używać ElementSecurityGet

Użyj ElementSecurityGet, aby pobrać poziom bezpieczeństwa przypisany dla grupy "Finance" względem "Net Income" w wymiarze "Account".