Funkcja TM1 dla TI, GetProcessErrorFileDirectory

Zwraca pełną nazwę ścieżki, z końcowym ukośnikiem, katalogu, w którym zapisywane są pliki błędów.

Co to jest funkcja GetProcessErrorFileDirectory?

PolecenieGetProcessErrorFileDirectory zwraca pełną nazwę ścieżki, z końcowym ukośnikiem, katalogu, w którym zapisywane są pliki błędów.

Gdzie można użyć funkcji GetProcessErrorFileDirectory?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia polecenia GetProcessErrorFileDirectory?

GetProcessErrorFileDirectory; 

Demonstracja użycia polecenia GetProcessErrorFileDirectory

Użyj polecenia GetProcessErrorFileDirectory, aby uzyskać katalog pliku z błędami procesu.