Funkcja TM1 dla TI, HierarchyAttrPutS

Przesyła tekst do atrybutu string z hierarchii wymiaru.

Co to jest funkcja HierarchyAttrPutS?

Przesyła tekst do atrybutu string z hierarchii wymiaru.

Gdzie może być użyta funkcja HierarchyAttrPutS?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla HierarchyAttrPutS?

HierarchyAttrPutS(Text, Dimension, Hierarchy, Attribute, [Locale]);

text = łańcuch znaków
Dimension = Nazwa wymiaru
Hierarchy = Nazwa hierarchii
Attribute = Nazwa atrybutu numerycznego
Locale = kod lokalizacji języka, który odpowiada liście międzynarodowych kodów językowych w wymiarze kontrolnym }Cultures. Jeśli nie określono locale, używane są bieżące locale użytkownika. Przykładem kodu języka jest fr-CA, czyli French-Canada.