TM1 Funkcja dla TI, HierarchyElementDeleteDirect

Usuwa element członkowski określonej hierarchii w wymiarze.

Co to jest funkcja HierarchyElementDeleteDirect?

HierarchyElementDeleteDirect usuwa element członkowski określonej hierarchii w wymiarze. Funkcja ta jest wykonywana natychmiastowo. Aby wywołać tę funkcję do momentu podjęcia zobowiązania przez proces (np. na koniec wykonywania zakładki metadanych), należy użyć HierarchyElementDelete.

Gdzie może być użyta funkcja HierarchyElementDeleteDirect?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla HierarchyElementDeleteDirect?

HierarchyElementDeleteDirect(DimName, HierName, ElName);

DimName = Dimension Name
HierName = Hierarchy Name
ElName = Element Name

Demonstracja jak używać HierarchyElementDeleteDirect

Usuń Holandię z konsolidacji Beneluksu w hierarchii Europa Zachodnia z wymiaru Region sprzedaży.