TM1 Funkcja dla TI, HierarchySubsetDeleteAllElements

Usuwa wszystkie elementy w podzbiorze z hierarchii.

Co to jest funkcja HierarchySubsetDeleteAllElements?

HierarchySubsetDeleteAllElements usuwa wszystkie elementy w podzbiorze z hierarchii. 

Gdzie może być użyta funkcja HierarchySubsetDeleteAllElements?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla HierarchySubsetDeleteAllElements?

HierarchySubsetDeleteAllElements(DimensionName, HierarchyName, SubsetName);

DimensionName = nazwa wymiaru, z którego składa się podzbiór.
HierarchyName = nazwa hierarchii, z której składa się podzbiór.
SubsetName = nazwa podzbioru.

Uwaga: Podzbiór musi być publiczny.

Demonstracja jak używać HierarchySubsetDeleteAllElements

Użyj HierarchySubsetDeleteAllElements, aby usunąć wszystkie elementy z podzbioru Departments powiązanego z hierarchią Employee i wymiarem Employee.