TM1 Funkcja dla TI, HierarchySubsetElementInsert

Dodaje element do podzbioru powiązanego z hierarchią.

Co to jest funkcja HierarchySubsetElementInsert?

HierarchySubsetElementInsert dodaje element do podzbioru powiązanego z hierarchią.

Gdzie może być użyta funkcja HierarchySubsetElementInsert?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla HierarchySubsetElementInsert?

HierarchySubsetElementInsert(DimensionName, HierarchyName, SubsetName, ElementName, Position);

DimensionName = nazwa wymiaru, z którego składa się podzbiór.
HierarchyName = nazwa hierarchii, z której składa się podzbiór.
SubsetName = nazwa podzbioru, do którego zostanie dodany element.
ElementName = nazwa elementu, który ma zostać wstawiony do istniejącego podzbioru.
Position = numer indeksu pozycji wewnątrz podzbioru, do którego zostanie wstawiony element.

Uwaga: Podzbiór musi być publiczny.

Demonstracja jak używać HierarchySubsetElementInsert

Użyj HierarchySubsetElementInsert, aby wstawić Finance na 5. pozycję w podzbiorze Departments, który jest powiązany z hierarchią Employee i wymiarem Employee.