Funkcja TM1 dla TI, NewDateFormatter 

Ustawia format daty stosowany przy pomocy funkcji ParseDate i FormatDate.

Co to jest funkcja NewDateFormatter?

NewDateFormatter ustawia format daty zastosowany w funkcjach ParseDate i FormatDate.

Gdzie może być użyta funkcja NewDateFormatter?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla NewDateFormatter ?

NewDateFormatter(Locale, TimeZone, UnixTime, FormatterStyle, TimeType);

Locale = język lokalny
TimeZone = strefa czasowa
UnixTime = czy używać czasu uniksowego czy nie
FormatterStyle = format daty czy 'full', 'long', 'medium' czy 'short'
TimeType = format typu czy 'time', 'date' czy 'datetime'

Demonstracja jak używać NewDateFormatter 

Pobierz dzisiejszą datę i godzinę i przekonwertuj na czas Chicago i Melbourne.