Funkcja TM1 dla TI, ProcessAttrN

Pobiera dane z atrybutu numerycznego dla procesu.

Co to jest funkcja ProcessAttrN?

ProcessAttrN pobiera dane z atrybutu numerycznego dla procesu. 

Gdzie można wykorzystać funkcję ProcessAttrN?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ProcessAttrN?

ProcessAttrN(ProcessName, AttributeName);

ProcessName = Proces, z którego ma zostać pobrany atrybut numeryczny.
AttributeName = Nazwa atrybutu, z którego ma zostać pobrana informacja.

Demonstracja, jak używać ProcessAttrN

Użyj ProcessAttrN aby pobrać numer referencyjny z procesu TrainingProcess.