Funkcja TM1 dla TI, ProcessBreak 

Zatrzymuje przetwarzanie danych i przechodzi bezpośrednio do Epilogu.

Co to jest funkcja ProcessBreak?

ProcessBreak przerywa przetwarzanie danych i przechodzi bezpośrednio do Epilogu.

Gdzie można wykorzystać funkcję ProcessBreak?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ProcessBreak?

ProcessBreak;

Notatka: Dla tej funkcji nie ma żadnych parametrów do ustawienia.

Demonstracja jak używać ProcessBreak

Użyj ProcessBreak, aby pominąć całe przetwarzanie danych i przejść bezpośrednio do Epilogu.