Funkcja TM1 dla TI, RemoveCAMIDAssociationFromGroup

Usuwa powiązanie między grupą użytkowników TM1 a identyfikatorem CAMID.

Co to jest funkcja RemoveCAMIDAssociationFromGroup?

RemoveCAMIDAssociationFromGroup usuwa skojarzenie między grupą użytkowników TM1 a CAMID.

Gdzie może być użyta funkcja RemoveCAMIDAssociationFromGroup?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla RemoveCAMIDAssociationFromGroup?

RemoveCAMIDAssociationFromGroup(GroupName, CAMID);

GroupName = grupa użytkowników TM1
CAMID = nazwa grupy CAMID (Cognos Access Manager ID)

Demonstracja jak używać RemoveCAMIDAssociationFromGroup

Usunąć skojarzenie "CAMID Grupa C" z grupą użytkowników TM1 "Grupa C" w kostce kontrolnej }ClientCAMAssociatedGroups.