Funkcja TM1 dla TI, RemoveClientFromGroup

Usuwa użytkownika/klienta z grupy bezpieczeństwa RemoveClientFromGroup

Co to jest funkcja RemoveClientFromGroup?

Usuwa użytkownika/klienta z grupy zabezpieczeń

Gdzie można użyć funkcji RemoveClientFromGroup?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia polecenia RemoveClientFromGroup?

RemoveClientFromGroup(Client, Group);

Client = nazwa użytkownika
Group = nazwa grupy

Demonstracja sposobu użycia polecenia RemoveClientFromGroup

Użyj polecenia RemoveClientFromGroup, aby usunąć użytkownika Guest z grupy READ.