Funkcja TM1 dla TI, ServerSandboxMerge

Łączy piaskownicę źródłową w docelową dla użytkownika, który wykonał proces.

Co to jest funkcja ServerSandboxMerge?

ServerSandboxMerge łączy piaskownicę źródłową w docelową dla użytkownika, który wykonał proces.

Gdzie można wykorzystać funkcję ServerSandboxMerge?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ServerSandboxMerge?

ServerSandboxMerge(SourceSandboxName, TargetSandboxName, ConflictRes, WaitForLocks);

SourceSandboxName = Nazwa istniejącej piaskownicy należącej do użytkownika, która zostanie połączona z piaskownicą docelową.
TargetSandboxName = Nazwa istniejącej piaskownicy należącej do użytkownika, która będzie docelowa i będzie otrzymywać wartości z piaskownicy źródłowej. Jeżeli ma kolor czarny, TM1 uzna bazę danych TM1 za docelową.
ConflictRes = Parametr opcjonalny i ignorowany.
WaitForLocks = Opcjonalny parametr logiczny. 1 oznacza, że TM1 poczeka na rozwiązanie blokad lub wyjątków i spróbuje ponownie wykonać zadanie, bez cofania numeru. 0 oznacza, że TM1 nie będzie czekać na wyjątki i w razie ich wystąpienia wykona rollback.

Demonstracja jak używać ServerSandboxMerge

Użyj ServerSandboxMerge aby połączyć piaskownicę 'Goal' z 'Training'.