Funkcja TM1 dla TI, ViewAttrSL

Zwraca łańcuch z atrybutu widoku kostki dla danego locale.

Co to jest funkcja ViewAttrSL?

ViewAttrSL zwraca łańcuch z atrybutu widoku kostki dla danego locale.

Gdzie można wykorzystać funkcję ViewAttrSL?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ViewAttrSL?

ViewAttrSL(CubeName, ViewName, AttributeName, [LangLocaleCode]);

CubeName = Kostka macierzysta widoku, dla którego ma zostać pobrana wartość atrybutu łańcuchowego.
ViewName = Nazwa widoku, dla którego ma zostać pobrana wartość atrybutu łańcuchowego.
AttributeName = Nazwa atrybutu, którego wartość ma zostać pobrana.
LangLocaleCode = Określa kod języka atrybutu, który ma zostać pobrany (ISO 639-1).
Jeśli jest pusty lub ignorowany, TM1 pobierze wartość atrybutu locale użytkownika. 

Demonstracja jak używać ViewAttrSL

Użyj ViewAttrSL, aby pobrać atrybut Opis z domyślnego widoku kostki Pracownik z locale pt-BR.