Funkcja TM1 dla TI, ViewSubsetAssign

Przypisuje nazwany podzbiór w widoku.

Co to jest funkcja ViewSubsetAssign?

ViewSubsetAssign przypisuje nazwany podzbiór dla widoku. 

Gdzie może być użyta funkcja ViewSubsetAssign?

TurboIntegrator

Jaka jest składnia dla ViewSubsetAssign?

ViewSubsetAssign(CubeName, ViewName, DimName, SubName);

CubeName = Nazwa kostki
ViewName = Nazwa widoku
DimName = Nazwa wymiaru
SubName = Nazwa podzbioru

Demonstracja jak używać ViewSubsetAssign

Użyj ViewSubsetAssign aby ustawić podzbiór Quarter z wymiaru Period na domyślny widok w kostce Sales Quota.